Kommer Phyn Plus att stänga av mitt vatten vid en läcka?

När Phyn Plus har installerats, kommer den genomgå en initial inlärningsperiod. Under denna period, vilket skiljer sig mellan varje hem, kommer Phyn att lära sig hur man normalt använder vatten i ditt hem. Efter det kommer Phyn att kunna stänga av ditt vatten automatiskt vid ett onormalt högt flöde.

Phyn kommer alltid att skicka dig en varning när en potentiell läcka detekteras och ger dig möjlighet att stänga av ditt vatten på distans genom Phyn appen som är gratis.