Vad finns det för installationsmetoder för dricksvattenrör?

Det finns ett flertal olika metoder men för ett modernt vattenskadesäkert tappvattensystem rekommenderar vi bara ett vid dold förläggning. Att alla tappställen matas med rör-i-rör* från en fördelare placerad i fördelarskåp (eller flera beroende på storlek på hus). Det ger en säker installation och ett bekymmerslöst tappvattensystem. Rör-i-rör finns för både PEX- och kompositrör.

Vid utanpåliggande förläggning rekommenderar vi Uponor Uni Pipe PLUS som är vitt eller Uponor Metallic Pipe PLUS med metallisk känsla. Till båda rörtyperna finns det gott om kopplingstillbehör som möjliggör stor frihet vid utformning.

*Rör-i-rör avser rör där mediaröret går inuti ett skyddsrör.

Varför ska jag byta rör under en renovering?

Genom att förutse problem i förväg sparar du både kostnader och onödig huvudvärk. Skicket på gamla rör är svåra att kontrollera, eftersom de ofta inte syns i byggnader. Det är lämpligt att även byta rörledningar eftersom ett tidig byte bara tar bara en bråkdel av den tid som krävs för att reparera vattenskador. Typiska följdproblem som orsakas av korrosion och vattenskador är:

 • försämring av dricksvattenkvaliteten
 • skador på byggnad, möbler och personliga tillhörigheter
 • fukt och mögelproblem
 • hög reparationskostnad och andra finansiella förluster
 • stress orsakad av problem
 • minskning av fastighetsvärdet

Vad är Uponor rörsystem Komposit?

Med vår innovativa SACP-teknik har vi skapat en helt ny produktgrupp för tappvattenlösningar; världens första kompositrör med ett sömlöst extruderat aluminiumskikt. Uponor Uni Pipe PLUS har inte någon svetsfog. Det skapar nya kvalitetsstandarder för både prestanda och funktioner. Ett rör i teknikens framkant!

Kärnan i Uni Pipe PLUS utgörs av ett sömlöst aluminiumrör. Det hindrar syre från att komma in i röret och kompenserar dessutom för återfjädringskrafter och den linjära expansion som kan uppstå till följd av temperaturförändringar. Röret behåller formen och inga efterjusteringar behövs.

Egenskaperna har uppnåtts genom att aluminiumrörets tjocklek har optimerats för att ge den nödvändiga tryckbeständigheten och bockningsförmågan. Rörets in- och utsida täcks av ett polyetenlager som tål höga temperaturer (enligt DIN 16833). Samtliga lager sammanfogas med hjälp av ett bindemedel som appliceras mellan de olika lagren.

Uponor Uni Pipe PLUS finns i dimensionern a 16, 20, 25 och 32 mm. Röret finns på rulle från 50 meter upp till 200 meter, beroende på dimension. Röret finns även på rak längd i 3 och 5 meters längd.
S-Press PLUS kopplingar för Uni Pipe PLUS finns i PPSU (plastmaterial) för ett metallfritt tappvattensystem och i DR-mässing.

Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C). Drifttryck maximalt 10 bar (1,0 Mpa).

Rörinstallationen är enkel, snabb och säker: röret bockas med bockfjäder (invändigt eller utvändigt) eller med verktyg, kapas i rätt längd, kopplas, pressas – färdig installation!

Metallic Pipe PLUS är ett unikt kompositrör tillverkat på samma sätt som Uponor Uni Pipe PLUS. Det är ett sömlöst aluminiumrör med en lackad aluminiumyta som ger en metallisk känsla och har ett utseende som ofta efterfrågas för synliga installationer i t ex badrum. Nu kan du ersätta förkromade kopparrör och erbjuda din kund ett metallfritt tappvattensystem för en miljövänligare lösning, samtidigt som du får kompositmaterialets alla fördelar vid en installation!

Du kan lita på Uponors över 25 år långa erfarenhet och över en miljard meter tillverkade kompositrör.

Vad är Uponor Rörsystem PEX?

Kompetens från PEX-rörspionjärer – resultatet av snart 50 års erfarenhet

Det flexibla PEX-rörsystemet från Uponor är utvecklat för att göra installationer så enkla som möjligt. Det är den idealiska lösningen för tappvatten- och värmesystem. PEX-röret ingår i ett vattenskadesäkert system och är anpassat för dold förläggning i byggnadskonstruktioner.

Uponor PEX-rör är högkvalitativa och hygieniska, som varken avger smak, lukt, tungmetaller eller hälsovådliga ämnen till dricksvattnet. Det klarar alla tester och krav, så du och din kund kan känna er trygga med en tappvattenlösning med PEX från Uponor. Det termiska minnet förenklar både utbytbarheten av mediaröret vid behov och ger dig möjligheten att använda det unika kopplingstekniken Uponor Q&E (Quick & Easy). Du installerar enkelt och snabbt med världens säkraste kopplingsteknik!

Uponors PEX-rör finns på ring eller i raka längder, med skyddsrör och isolering. Kopplingar och fördelare finns i PPSU (plastmaterial) eller mässing, med ett brett utbud av tillbehör.

Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C). Drifttryck maximalt 10 bar (1 Mpa).

Uponor PEX-rör

 • Passar perfekt för moderna byggnationer
 • Ingen risk för korrosion – rent vatten
 • Bra motstånd kemiska lösningsmedel
 • Låg friktion, medger högre flödeshastigheter och minimerar avlagringar
 • Absorberar tryckstötar med 30 procent
 • Hållbart material som inte påverkas av höga flödeshastigheter eller vatten med lågt pH-värde
 • Mycket resistent mot sprickbildning
 • Motstår kondens på kallvattenledningar
 • Förväntad livslängd över 50 år (enligt långsiktiga test som gjorts av Studsvik i Sverige och BASF i Tyskland från 1973 till 2009 vid 95 °C/12 bar.)
 • Finns på ring för enkel hantering och raka längder i dimensioner upp till 110 mm
 • PN6 eller PN10
 • Finns med skyddsrör

Över 5 miljarder meter Uponor PEX-rör har installerats över hela världen sedan 1972 – det är nästan 125 varv runt jorden!

Vilken typ av rör kan jag använda för dricksvattensystem?

Uponor använder endast de allra bästa materialen för sina rör, oavsett om det är PEX (plastör) eller MLC (kompositrör). Rören rostar inte, de är hygieniska och den släta insidan ger låg friktion. Oavsett om du planerar ett nytt hus eller renoverar en befintlig – flexibiliteten hos Uponors rörsystem gör det till det bästa valet.