Vad är en fördelare och var ska den placeras?

En fördelare, även kallad golvvärmefördelare,  är en central fördelningspunkt till vilken golvvärmeslingorna är anslutna till. Den används för reglering av flödet i slingorna så att alla rum kan temperaturregleras . Placering; Idealiskt är på den mest centrala punkten i huset, vilket ger den mest fördelaktiga fördelningen av alla rörledningar. Om det bara är en enda zon, t ex ett rum, är det bäst att placera det inom det området eller så nära som möjligt.

Vilken typ av golvbeläggning kan jag använda?

Det är i princip möjligt att använda alla typer av golvbeläggning förutsatt att värmeledningsförmågan inte överstiger standarden. För ett trägolv eller liknande, ska värmeledningsförmågan inte överstiga 0.15m²k/w. För mattor ska värdet inte överstiga 2.5. Kaklat golv är välanpassat att använda tillsammans med golvvärme då de har lite om ingen värmeledningsförmåga.

Hur underhåller jag ett golvvärmesystem?

Uponor golvvärmesystem kräver normalt inget underhåll utan det räcker med att kontrollera att systemet fungerar som avsett. Följande tillsyn bör göras kontinuerligt under uppvärmningssäsongen:

  • Kontrollera temperaturer och trycket i värmesystemet. Sjunker trycket under det normala skall vatten fyllas på. Eventuellt kan det också vara aktuellt att göra en avluftning på golvvärmefördelaren. Kontrollera också att det inte finns något synligt läckage.
  • Statuslampor och liknande indikeringar i golvvärmesystemets reglercentral bör också kontrolleras.
  • Efter några års drift kan det vara lämpligt att kontrollera batterierna i termostaterna (beroende på installerad typ kommer du automatisk få larm när det är dags att byta batteri).
  • Kontakta din installatör om något onormalt upptäcks. Lyssna efter missljud från cirkulationspumpen, som kan tyda på störningar i cirkulationen i systemet.

Kan jag installera golvvärme utan en fullständig renovering?

Ja. Golvvärme har aldrig varit lättare att installera. Eftersom undergolvet inte nödvändigtvis måste tas bort installera golvvärme, kan det enkelt göras utan större renoveringsarbete. Uponor har olika systemlösningar för att perfekt matcha dina projektbehov. Supertunna system för renovering och system för både träbjälklag och för ingjutning. Kontakta Uponor Hemma för att få det bästa systemutbudet. För installation med minimalt renoveringsarbeten kan de ultratunna golvvärmesystem läggas direkt på befintligt golv, vilket sparar dig tid.

Påverkar valet av möbler golvvärmen?

Nej. Golvvärme är ett osynligt värmesystem som förenklar design och inredning, där det inte heller finns några radiatorer på väggarna att ta hänsyn till heller! En populär myt är att du t ex kan undvika det område där garderoben eller sängen ska planeras. Vi rekommenderar alltid att lägga golvvärmerör på hela ytan för att uppnå bästa komfortnivå, inte minst eftersom inredningsdesign ofta förändras över tid. Du kan lägga golvvärme på alla ytor så länge som det inte finns några golvfixeringar som kan skada röret. Man lägger oftast inte golvvärme direkt under t ex toalett och annan fast sanitär inredning eftersom dessa ofta skruvas fast i golvet.

Är golvvärme energieffektiv?

Ja. Vattenburen golvvärme från Uponor gör varje kvadratmeter användbar. Det har bevisats att vattenburen golvvärme är ett mer kostnadseffektivt alternativ jämfört med elektrisk golvvärme och radiatorsystem. Viktigt är dock att man har fullgod isolering nedåt, vid t ex platta på mark. Med rätt rumsreglering sänker du energiförbrukningen med cirka 10 procent jämfört med konventionella system för golvvärme

Kan jag kombinera golvvärme och ett radiatorsystem?

Ja det är fullt möjligt. Om du av en eller annan anledning inte vill ha vattenburen golvvärme i hela huset kan golvvärme och radiatorer kombineras. Eftersom radiatorer ofta har en mycket högre framledningstemperatur brukar man separerar de två systemen med en pump- och shuntgrupp. Cirkulationspumpen ser till att golvvärme kan cirkulera vattnet i tillräckligt hög hastighet för att få ett jämnvarmt golv. Shuntventilen sänker temperaturen till golvvärmen så att temperaturdifferensen blir mindre vilket ger en bättre komfort. I framförallt äldre hus kan även framledningstemperaturen vara så hög att en pump- och shuntgrupp behövs för att inte riskera en för hög temperatur vilket på sikt kan skada golvvärmerören.