Gäller rotavdrag?

Ja om du uppfyller kraven så kan du få ett ROT-avdrag på 30 % av arbetskostnaden. Det gäller dig som helt eller delvis är ägare till en villa, ett radhus, en bostadsrätt eller ett fritidshus. Kostnader för material, resor, utrustning, eller administration i samband med ett arbete ger inte rätt till avdrag, Är man två delägare kan hushållet få en maximal skattereduktion på 2 x 50 000 kronor per år. Företaget som du anlitar måste inneha en F-skattsedel.

Hur lång tid tar det för er att kontakta mig efter att jag har anmält mitt intresse?

En Uponor Hemmaspecialist kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar genom att ringa dig för att gå igenom vad du har planerat för ditt hem och för avgöra att vår Hemmainstallatör kan hjälpa dig. Samtidigt börjar vi en matchande process för att hitta den bästa Hemmainstallatören i ditt grannskap som kan börja arbeta med ditt projekt. Uponor Hemmainstallatören tar kontakt för ett besök där projektet gås igenom för att kunna göra en materialspecifikation och kostnadsförslag. Du kommer att undertecknar avtalet med installatörer, definierar arbetsomfånget, tidsramen och betalningsvillkoren. När installationen är färdig lämnas vid behov även dokumentation samt användarmanual.

Vem kommer att ha tillgång till mina uppgifter?

Uponor lagrar personuppgifter om dig i sitt kund- och marknadsregister i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och be om korrigering eller radering av felaktiga personuppgifter från dig från registret. Mer information om behandling av dina personuppgifter och dataskydd, inklusive information om hur länge och för vilka ändamål vi behandlar data, finns på https://www.uponor.se/vvs/legal-information/dataskydd.

Dina uppgifter kommer att hanteras av Uponor Hemma kundtjänst som kommer att skickas vidare till en utvald installatör i ditt område.

Du kan vara säker på att Uponor Hemma installatörerna är tillförlitliga. De följer också GDPR för dataskydd och användning.

Vilka är de vanligaste felen som kan inträffa under installationen?

Flera faktorer måste utvärderas innan man installerar golvvärme. Det största misstaget är att inte projektet har planerats noggrant.

De vanligaste felen:

 • För långa längder på golvvärmeslingorna kan göra att det blir kallt på hela eller delar av golvet, vilket ökar värmekostnaderna
 • Brist på eller felaktigt monterad ångspärr
 • Felaktig konstruktion och felaktig uppdelning av slingor, t ex en slinga ligger under både sovrum och toalett, vilka har helt olika värmebehov
 • Rumsreglering saknas

 

Hur installeras golvvärme?

Steg i processen för ett varmt golv:

 1. Förberedelse av undergolv och uppdelning av sektioner/rum
 2. Isolering (när det behövs)
 3. Montering av armeringsnät
 4. Rörläggning. Vi fixar självklart förläggningsritning.
 5. Provtryckning (täthetskontroll)
 6. Ingjutning i betong.
 7. Montering av rumsreglering och igångsättning

Exemplet ovan förklarar när man gjuter in golvvärme i betong i ett befintligt hus.