Vilken lösning för tidig identifiering av vattenläckage kan Uponor Hemma erbjuda?

Uponor Hemmainstallatören kan erbjuda Phyn Plus Smart Water Asssistant.

Phyn utvecklades i laboratorierna vid University of Washington i ett samarbete mellan Belkin och Uponor. Phyn Plus arbetar genom att mäta små tryckförändringar, 240 gånger per sekund, för att registrera den unika tryckprofilen för varje vattenkran i ditt hem (kranar, toalett, vattenutkastare mm.). Det hjälper Phyn att förstå de subtila skillnaderna mellan uppfyllning av ett badkar och ett läckande rör.

 

 

Vilka typer av läckage kommer Phyn Plus att hitta?

Phyn Plus kommer att upptäcka läckage i ditt tappvattensystem, t ex läckage genom hål, dropp, sprickbildning, toalettens membran och läckage i slangar till tvätt- och diskmaskiner.

Phyn kommer också att varna dig om vattnet i ditt hem har varit kör längre än normalt. Phyn hittar inte läckage genom tak eller läckage pga. stopp i avloppsledningar från t ex diskbänk.

Om Phyn Plus installeras “före” bevattningsledningar, kommer enheten även att övervaka din bevattning.

Kommer Phyn Plus att stänga av mitt vatten vid en läcka?

När Phyn Plus har installerats, kommer den genomgå en initial inlärningsperiod. Under denna period, vilket skiljer sig mellan varje hem, kommer Phyn att lära sig hur man normalt använder vatten i ditt hem. Efter det kommer Phyn att kunna stänga av ditt vatten automatiskt vid ett onormalt högt flöde.

Phyn kommer alltid att skicka dig en varning när en potentiell läcka detekteras och ger dig möjlighet att stänga av ditt vatten på distans genom Phyn appen som är gratis.