Mer information om Uponor Hemma

Självklart får vi ofta frågor och här besvarar vi de vanligaste

Upptäck
FAQ section - things that matter

Installation

Läs mer >

Golvvärme

Läs mer >

Rumsreglering

Läs mer >

Rör för dricksvatten

Läs mer >

Vattenfelsbrytare

Läs mer >

Smart hem med Uponor

Läs mer >

I fokus just nu Uponor Hemma finns nu i Sverige

Uponor har utvecklat en tjänst för dig som bygger eller renoverar ditt hem och som söker efter en enkel och trygg installation. Du önskar tillförlitliga, effektiva och hållbara värmesystem, hygieniska installationslösningar som samtidigt är kompatibla med framtidens Smarta hem-teknik. För just ditt projekt söker du givetvis efter en pålitlig och kunnig installatör. Med Uponor Hemma säkerställer vi dina VVS-installationer med ledande produkter och pålitliga installatörer. Det ska vara enkelt och tryggt!

Den största fördelen med Uponor Hemma är kontakterna till kunniga och pålitliga installatörer. Sökandet efter specialister är ofta svårt. Dessa problem kan du bortse från nu. Vi hjälper dig med alla frågor och hittar den bästa installatören för ditt projekt, eftersom Uponor Hemmainstallatörer är kvalificerade och noggrant utvalda.

På Uponor Hemmas hemsida kan du enkelt påbörja ditt projekt med bara några steg: fyll i formuläret och slappna av! Uponor Hemma kontaktar dig och tillsammans reder ni ut ditt renoveringsbehov, om vilken eller vilka installationer du vill ha utförda och när du önskar få dem gjorda. Sedan matchas ditt projekt med en Uponor Hemma installatör i ditt område. Uponor Hemmainstallatören kontaktar dig och bokar in ett möte, tillsammans kommer ni fram till en lösning som passar dig bäst efter dina behov.

 

Installation

Gäller rotavdrag?

Ja om du uppfyller kraven så kan du få ett ROT-avdrag på 30 % av arbetskostnaden. Det gäller dig som helt eller delvis är ägare till en villa, ett radhus, en bostadsrätt eller ett fritidshus. Kostnader för material, resor, utrustning, eller administration i samband med ett arbete ger inte rätt till avdrag, Är man två delägare kan hushållet få en maximal skattereduktion på 2 x 50 000 kronor per år. Företaget som du anlitar måste inneha en F-skattsedel.

Läs mer >

Hur lång tid tar det för er att kontakta mig efter att jag har anmält mitt intresse?

En Uponor Hemmaspecialist kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar genom att ringa dig för att gå igenom vad du har planerat för ditt hem och för avgöra att vår Hemmainstallatör kan hjälpa dig. Samtidigt börjar vi en matchande process för att hitta den bästa Hemmainstallatören i ditt grannskap som kan börja arbeta med ditt projekt. Uponor Hemmainstallatören tar kontakt för ett besök där projektet gås igenom för att kunna göra en materialspecifikation och kostnadsförslag. Du kommer att undertecknar avtalet med installatörer, definierar arbetsomfånget, tidsramen och betalningsvillkoren. När installationen är färdig lämnas vid behov även dokumentation samt användarmanual.

Läs mer >
Visa mer

Golvvärme

Vad är en fördelare och var ska den placeras?

En fördelare, även kallad golvvärmefördelare,  är en central fördelningspunkt till vilken golvvärmeslingorna är anslutna till. Den används för reglering av flödet i slingorna så att alla rum kan temperaturregleras . Placering; Idealiskt är på den mest centrala punkten i huset, vilket ger den mest fördelaktiga fördelningen av alla rörledningar. Om det bara är en enda zon, t ex ett rum, är det bäst att placera det inom det området eller så nära som möjligt.

Läs mer >

Vilken typ av golvbeläggning kan jag använda?

It’s possible to use any type of floor covering provided the thermal resistance does not exceed the Standard.  For a wooden floor or similar, the thermal resistance should not exceed 0.15m²k/w.   For carpets and underlay the combined to value should not exceed a value of 2.5.  Tiled floor finishes are well suited for use with underfloor heating as they have little if any thermal resistance.

Läs mer >
Visa mer

Rumsreglering

Hur mycket arbete kräver installationen av rumsreglering?

Det beror på vilka termostater som väljs och vilken kontrollnivå du vill ha i ditt hem. Smarta trådlösa termostater kan vara lika enkelt som att bara ersätta den befintliga termostaten i ditt hem. Om optimal styrning och komfort eftersträvas, rekommenderas individuella termostater i alla rum. Detta kan möjligen vara mer invasivt i ditt hem, men de enorma energibesparingar som detta kan resultera i bör övervägas. Trådlöst eller trådbundet? Båda har fördelar över den andra. Trådlös ger dig friheten att placera termostaten där du vill och det minskar också material- och arbetskostnader. Kabelansluten har en permanent strömkälla och använder inte batterier, men kräver mer noggrann planering, elinstallation och kräver möjligen även mer byggrelaterade åtgärder.

Läs mer >

Vad finns det för olika alternativ för temperaturreglering?

Uponor erbjuder ett brett sortiment av rumsreglering som passar din budget och specifikation. Alternativen sträcker sig från grundläggande, vilket ger en viss grad av intelligent kontroll till den andra änden av spektret, ett smart reglersystem med autobalanseringsteknik, personliga uppvärmningsprofiler för varje rum, app-baserad reglering och mer.

Det finns också möjlighet att välja mellan trådbundet och trådlös reglering. Trådlösa system är enklare att installera och passar förutom till nybyggnation även bra vid renovering. Ett kabelanslutet system behöver installerade kablar och man blir mer låst till placering av rumstermostater.

Läs mer >
Visa mer

Rör för dricksvatten

Vad finns det för installationsmetoder för dricksvattenrör?

Det finns ett flertal olika metoder men för ett modernt vattenskadesäkert tappvattensystem rekommenderar vi bara ett vid dold förläggning. Att alla tappställen matas med rör-i-rör* från en fördelare placerad i fördelarskåp (eller flera beroende på storlek på hus). Det ger en säker installation och ett bekymmerslöst tappvattensystem. Rör-i-rör finns för både PEX- och kompositrör.

Vid utanpåliggande förläggning rekommenderar vi Uponor Uni Pipe PLUS som är vitt eller Uponor Metallic Pipe PLUS med metallisk känsla. Till båda rörtyperna finns det gott om kopplingstillbehör som möjliggör stor frihet vid utformning.

*Rör-i-rör avser rör där mediaröret går inuti ett skyddsrör.

Läs mer >

Varför ska jag byta rör under en renovering?

Genom att förutse problem i förväg sparar du både kostnader och onödig huvudvärk. Skicket på gamla rör är svåra att kontrollera, eftersom de ofta inte syns i byggnader. Det är lämpligt att även byta rörledningar eftersom ett tidig byte bara tar bara en bråkdel av den tid som krävs för att reparera vattenskador. Typiska följdproblem som orsakas av korrosion och vattenskador är:

  • försämring av dricksvattenkvaliteten
  • skador på byggnad, möbler och personliga tillhörigheter
  • fukt och mögelproblem
  • hög reparationskostnad och andra finansiella förluster
  • stress orsakad av problem
  • minskning av fastighetsvärdet
Läs mer >
Visa mer

Vattenfelsbrytare

Vilken lösning för tidig identifiering av vattenläckage kan Uponor Hemma erbjuda?

Uponor Hemmainstallatören kan erbjuda Phyn Plus Smart Water Asssistant.

Phyn utvecklades i laboratorierna vid University of Washington i ett samarbete mellan Belkin och Uponor. Phyn Plus arbetar genom att mäta små tryckförändringar, 240 gånger per sekund, för att registrera den unika tryckprofilen för varje vattenkran i ditt hem (kranar, toalett, vattenutkastare mm.). Det hjälper Phyn att förstå de subtila skillnaderna mellan uppfyllning av ett badkar och ett läckande rör.

 

 

Läs mer >

Vilka typer av läckage kommer Phyn Plus att hitta?

Phyn Plus kommer att upptäcka läckage i ditt tappvattensystem, t ex läckage genom hål, dropp, sprickbildning, toalettens membran och läckage i slangar till tvätt- och diskmaskiner.

Phyn kommer också att varna dig om vattnet i ditt hem har varit kör längre än normalt. Phyn hittar inte läckage genom tak eller läckage pga. stopp i avloppsledningar från t ex diskbänk.

Om Phyn Plus installeras “före” bevattningsledningar, kommer enheten även att övervaka din bevattning.

Läs mer >
Visa mer

Smart hem med Uponor

Smart vattenövervakning med Phyn Plus

Uponor Hemmainstallatören kan erbjuda dig Phyn Plus, där en av funktionerna är integration med Amazon Alexa. Husägaren kan nu fråga Alexa för att ge uppdateringar om vattenförbrukning och till och med stänga av vattnet med hjälp av röstkommandon. Phyn Plus är en enhet för övervakning av alla tappställen och meddelar dig om eventuella läckor innan de ens uppstår, vilket förhindrar dyra vattenskador och kostsamma reparationer.

Phyn Plus fungerar via app, vilket gör att ditt tappvattensystem kan “tala med dig”.

Läs mer >

Reglera temperaturkomforten i ditt hem med röststyrning

Uponor Smatrix Pulse kan integreras med Amazon Alexa och Google Assistant (lanseras under våren 2020). Precis som att spela din favoritmusik eller hantera andra uppgifter kan du nu även göra ditt hem till din personliga komfortzon. Med IFTTT kan du också ansluta andra smarta hemteknologier.

Med Uponor Smatrix Pulse App kontrollerar du rumstemperaturerna i ditt hem var som helst med din smartphone eller surfplatta.

 

Läs mer >