Vad är en fördelare och var ska den placeras?

En fördelare, även kallad golvvärmefördelare,  är en central fördelningspunkt till vilken golvvärmeslingorna är anslutna till. Den används för reglering av flödet i slingorna så att alla rum kan temperaturregleras . Placering; Idealiskt är på den mest centrala punkten i huset, vilket ger den mest fördelaktiga fördelningen av alla rörledningar. Om det bara är en enda zon, t ex ett rum, är det bäst att placera det inom det området eller så nära som möjligt.

go back