Hur lång tid tar det för er att kontakta mig efter att jag har anmält mitt intresse?

En Uponor Hemmaspecialist kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar genom att ringa dig för att gå igenom vad du har planerat för ditt hem och för avgöra att vår Hemmainstallatör kan hjälpa dig. Samtidigt börjar vi en matchande process för att hitta den bästa Hemmainstallatören i ditt grannskap som kan börja arbeta med ditt projekt. Uponor Hemmainstallatören tar kontakt för ett besök där projektet gås igenom för att kunna göra en materialspecifikation och kostnadsförslag. Du kommer att undertecknar avtalet med installatörer, definierar arbetsomfånget, tidsramen och betalningsvillkoren. När installationen är färdig lämnas vid behov även dokumentation samt användarmanual.

go back