Hur underhåller jag ett golvvärmesystem?

Uponor golvvärmesystem kräver normalt inget underhåll utan det räcker med att kontrollera att systemet fungerar som avsett. Följande tillsyn bör göras kontinuerligt under uppvärmningssäsongen:

  • Kontrollera temperaturer och trycket i värmesystemet. Sjunker trycket under det normala skall vatten fyllas på. Eventuellt kan det också vara aktuellt att göra en avluftning på golvvärmefördelaren. Kontrollera också att det inte finns något synligt läckage.
  • Statuslampor och liknande indikeringar i golvvärmesystemets reglercentral bör också kontrolleras.
  • Efter några års drift kan det vara lämpligt att kontrollera batterierna i termostaterna (beroende på installerad typ kommer du automatisk få larm när det är dags att byta batteri).
  • Kontakta din installatör om något onormalt upptäcks. Lyssna efter missljud från cirkulationspumpen, som kan tyda på störningar i cirkulationen i systemet.
go back