Kan jag kombinera golvvärme och ett radiatorsystem?

Ja det är fullt möjligt. Om du av en eller annan anledning inte vill ha vattenburen golvvärme i hela huset kan golvvärme och radiatorer kombineras. Eftersom radiatorer ofta har en mycket högre framledningstemperatur brukar man separerar de två systemen med en pump- och shuntgrupp. Cirkulationspumpen ser till att golvvärme kan cirkulera vattnet i tillräckligt hög hastighet för att få ett jämnvarmt golv. Shuntventilen sänker temperaturen till golvvärmen så att temperaturdifferensen blir mindre vilket ger en bättre komfort. I framförallt äldre hus kan även framledningstemperaturen vara så hög att en pump- och shuntgrupp behövs för att inte riskera en för hög temperatur vilket på sikt kan skada golvvärmerören.

go back