Kommer Phyn Plus att fungera i ett flerfamiljshus?

Inte för tillfället. Phyn Plus är avsedd för enfamiljshus med individuella vattenmätare.

  • Du bor i enfamiljshus med enskild varmvattenberedare.
  • Wi-Fi finns tillgänglig.
  • Phyn Plus har 4,4 m elkabel. Ett eluttag bör vara inom detta avstånd
go back