Hur installeras golvvärme?

Steg i processen för ett varmt golv:

  1. Förberedelse av undergolv och uppdelning av sektioner/rum
  2. Isolering (när det behövs)
  3. Montering av armeringsnät
  4. Rörläggning. Vi fixar självklart förläggningsritning.
  5. Provtryckning (täthetskontroll)
  6. Ingjutning i betong.
  7. Montering av rumsreglering och igångsättning

Exemplet ovan förklarar när man gjuter in golvvärme i betong i ett befintligt hus.

go back