Vad är Uponor Rörsystem PEX?

Kompetens från PEX-rörspionjärer – resultatet av snart 50 års erfarenhet

Det flexibla PEX-rörsystemet från Uponor är utvecklat för att göra installationer så enkla som möjligt. Det är den idealiska lösningen för tappvatten- och värmesystem. PEX-röret ingår i ett vattenskadesäkert system och är anpassat för dold förläggning i byggnadskonstruktioner.

Uponor PEX-rör är högkvalitativa och hygieniska, som varken avger smak, lukt, tungmetaller eller hälsovådliga ämnen till dricksvattnet. Det klarar alla tester och krav, så du och din kund kan känna er trygga med en tappvattenlösning med PEX från Uponor. Det termiska minnet förenklar både utbytbarheten av mediaröret vid behov och ger dig möjligheten att använda det unika kopplingstekniken Uponor Q&E (Quick & Easy). Du installerar enkelt och snabbt med världens säkraste kopplingsteknik!

Uponors PEX-rör finns på ring eller i raka längder, med skyddsrör och isolering. Kopplingar och fördelare finns i PPSU (plastmaterial) eller mässing, med ett brett utbud av tillbehör.

Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C). Drifttryck maximalt 10 bar (1 Mpa).

Uponor PEX-rör

 • Passar perfekt för moderna byggnationer
 • Ingen risk för korrosion – rent vatten
 • Bra motstånd kemiska lösningsmedel
 • Låg friktion, medger högre flödeshastigheter och minimerar avlagringar
 • Absorberar tryckstötar med 30 procent
 • Hållbart material som inte påverkas av höga flödeshastigheter eller vatten med lågt pH-värde
 • Mycket resistent mot sprickbildning
 • Motstår kondens på kallvattenledningar
 • Förväntad livslängd över 50 år (enligt långsiktiga test som gjorts av Studsvik i Sverige och BASF i Tyskland från 1973 till 2009 vid 95 °C/12 bar.)
 • Finns på ring för enkel hantering och raka längder i dimensioner upp till 110 mm
 • PN6 eller PN10
 • Finns med skyddsrör

Över 5 miljarder meter Uponor PEX-rör har installerats över hela världen sedan 1972 – det är nästan 125 varv runt jorden!

go back