Vad finns det för installationsmetoder för dricksvattenrör?

Det finns ett flertal olika metoder men för ett modernt vattenskadesäkert tappvattensystem rekommenderar vi bara ett vid dold förläggning. Att alla tappställen matas med rör-i-rör* från en fördelare placerad i fördelarskåp (eller flera beroende på storlek på hus). Det ger en säker installation och ett bekymmerslöst tappvattensystem. Rör-i-rör finns för både PEX- och kompositrör.

Vid utanpåliggande förläggning rekommenderar vi Uponor Uni Pipe PLUS som är vitt eller Uponor Metallic Pipe PLUS med metallisk känsla. Till båda rörtyperna finns det gott om kopplingstillbehör som möjliggör stor frihet vid utformning.

*Rör-i-rör avser rör där mediaröret går inuti ett skyddsrör.

go back