Vilka är de vanligaste felen som kan inträffa under installationen?

Flera faktorer måste utvärderas innan man installerar golvvärme. Det största misstaget är att inte projektet har planerats noggrant.

De vanligaste felen:

  • För långa längder på golvvärmeslingorna kan göra att det blir kallt på hela eller delar av golvet, vilket ökar värmekostnaderna
  • Brist på eller felaktigt monterad ångspärr
  • Felaktig konstruktion och felaktig uppdelning av slingor, t ex en slinga ligger under både sovrum och toalett, vilka har helt olika värmebehov
  • Rumsreglering saknas

 

go back