Varför ska jag byta rör under en renovering?

Genom att förutse problem i förväg sparar du både kostnader och onödig huvudvärk. Skicket på gamla rör är svåra att kontrollera, eftersom de ofta inte syns i byggnader. Det är lämpligt att även byta rörledningar eftersom ett tidig byte bara tar bara en bråkdel av den tid som krävs för att reparera vattenskador. Typiska följdproblem som orsakas av korrosion och vattenskador är:

  • försämring av dricksvattenkvaliteten
  • skador på byggnad, möbler och personliga tillhörigheter
  • fukt och mögelproblem
  • hög reparationskostnad och andra finansiella förluster
  • stress orsakad av problem
  • minskning av fastighetsvärdet
go back