Vilka typer av läckage kommer Phyn Plus att hitta?

Phyn Plus kommer att upptäcka läckage i ditt tappvattensystem, t ex läckage genom hål, dropp, sprickbildning, toalettens membran och läckage i slangar till tvätt- och diskmaskiner.

Phyn kommer också att varna dig om vattnet i ditt hem har varit kör längre än normalt. Phyn hittar inte läckage genom tak eller läckage pga. stopp i avloppsledningar från t ex diskbänk.

Om Phyn Plus installeras “före” bevattningsledningar, kommer enheten även att övervaka din bevattning.

go back