Vilka vattentemperaturer rekommenderas för golvvärme?

Framledningstemperaturer mellan 27–45°C är en tumregel men rören är tillverkade för att klara betydligt högre temperatur. Boverket rekommenderar en högsta golvytetemperatur på 26°C.

go back